2010. december 24., péntek

felébredés / awakening


Felébredni soha nincs korán vagy későn, mindig akkor jön el mikor odaértünk.
És biztosra vehetem hogy akkor most van.

Never have to wake up early or late, it always comes out when we got there.
And for sure that it is now. Since It just is now.

2010. december 3., péntek


 I believe that at all levels of society, whether that involves our family, nation or the international community, the key to a better, happier world is greater compassion. It is not necessary to become religious, or to believe in an ideology to bring this about. The important thing is to develop our basic human qualities as much as we can.

Úgy gondolom, hogy a társadalom minden szintjén, hogy ez magában foglalja a család, nemzet vagy a nemzetközi közösség, a legfontosabb, hogy egy jobb, boldogabb világ nagyobb együttérzés. Nem szükséges, hogy legyen vallásos, vagy azt hinni, egy ideológia, hogy ez az egész. A lényeg az, hogy fejlesszük az alapvető emberi tulajdonságok, mint tudjuk.
XIV. Dalai Lama