2010. december 3., péntek


 I believe that at all levels of society, whether that involves our family, nation or the international community, the key to a better, happier world is greater compassion. It is not necessary to become religious, or to believe in an ideology to bring this about. The important thing is to develop our basic human qualities as much as we can.

Úgy gondolom, hogy a társadalom minden szintjén, hogy ez magában foglalja a család, nemzet vagy a nemzetközi közösség, a legfontosabb, hogy egy jobb, boldogabb világ nagyobb együttérzés. Nem szükséges, hogy legyen vallásos, vagy azt hinni, egy ideológia, hogy ez az egész. A lényeg az, hogy fejlesszük az alapvető emberi tulajdonságok, mint tudjuk.
XIV. Dalai Lama

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése